Lektor OZV NATUR-PACK o význame ekovýchovy

NATUR-PACK sa dlhodobo a aktívne venuje zvyšovaniu environmentálneho povedomia o odpadoch. Správne triediť učíme nielen deti od materských škôl, ale aj dospelých. Naši špičkoví lektori vedia zaujať malých i veľkých poslucháčov. Pozrite si rozhovor s jedným z našich lektorov - Andrejom Popovičom, ktorý vysvetľuje, v čom vidí význam ekovýchovy o odpadoch. Rozhovor vznikol na podujatí jedného z našich klientov, spoločnosti VELUX, ktorá nás pozvala zrealizovať náš zážitkový program o odpadoch v rámci letného tábora organizovaného pre deti svojich zamestnancov.

Tím NATUR-PACK si veľmi váži aktívny prístup svojich klientov, ktorí organizujú vlastné vzdelávacie podujatia pre verejnosť, svojich zamestnancov, prípadne ich rodinných príslušníkov. A veľmi radi prijímame možnosť byť ich aktívnou súčasťou.

14.09.2020