Magio pláž ocenili odborníci

Známe bratislavské podujatie Magio pláž prešlo v roku 2019 obrovskou zmenou. Jeho organizátori sa pokúsili usporiadať ho v štýle zero waste a k tvorbe odpadov sa postavili radikálne. Ich úsilie ocenila aj odborná porota v rámci súťaže o cenu Zlatého mravca, ktorá sa vyhlasuje každoročne v rámci Dňa odpadového hospodárstva.

Koncom júla sa súčasťou tohto podujatia stal aj NATUR-PACK, a to prostredníctvom vzdelávacieho programu Zberný dvor, ktorý sme vytvorili v spolupráci so spevákom a spisovateľom Branislavom Jobusom (Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty). Zážitkový program zameraný na motiváciu k zodpovednému nakladaniu s odpadmi nadväzuje na posolstvá unikátnej ekoknižky Branislava Jobusa, nesúcej ten istý názov (Zberný dvor). Knižku vydalo vydavateľstvo SLOVART v júni 2019 a už po pár mesiacoch patrí medzi najúspešnejšie publikácie pre detského čitateľa.

O tom, že Magio pláž si zaslúži uznanie, svedčí aj odôvodnenie hodnotiacej komisie: "Magio pláž predstavuje v slovenských podmienkach jedinečné massmarketingové podujatie (s trvaním 80 a viac dní, s návštevnosťou 25 000 ľudí). Projekt úspešne aplikuje myšlienku Zero Waste a vytvára vzdelávaciu platformu inšpirujúcu širokú verejnosť k zodpovednému tráveniu voľného času. Organizátori podujatia dôsledne uplatňujú princípy predchádzania vzniku odpadov, zeleného obstarávania, triedenia vzniknutého odpadu, kompostovania bioodpadu, ako aj vzdelávania návštevníkov formou prednášok a workshopov súvisiacich s témou projektu."

Z odovzdávania ocenenia - čestného uznania - za projekt Magio pláž 2019 sme spracovali reportáž pre YouTube portál NATUR-PACK verejnosti. Tím NATUR-PACK sa zúčastní Magio pláže aj v roku 2020 s vynoveným a ešte atraktívnejším programom, na tvorbe ktorého pracujeme spoločne s Branislavom Jobusom.

4.12.2019