Mapa zberných miest

V súvislosti s nedávnou novelou zákona o odpadoch v časti elektrozariadenia sme sa rozhodli priniesť pre Vás a Vašich spotrebiteľov internetovú aplikáciu zameranú na vyhľadanie miesta kde máte  možnosť bezplatne odovzdať odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) do systému oddeleného zberu.

Aplikácia má názov Mapa zberných miest a obsahuje zoznam miest a obcí, kde je pre Vás a Vašich zákazníkov zabezpečený systém oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadmi. Aplikáciu môžete nájsť na našej webstránke, kde sa v pravom dolnom roku nachádza tlačidlo s názvom Mapa zberných miest.  

Aplikácia využíva rozhranie Google Maps a zadaním mesta alebo obce do vyhľadávača sa Vám zobrazí najbližšie mesto alebo obec kde môžete použité elektrospotrebiče bezplatne odovzdať. Po kliknutí na konkrétne zberné miesto sa Vám zobrazí jeho adresa ako aj telefónne číslo. Polohu  vybraného zberného miesta môžete odčítať priamo z mapy.

Veríme, že uvedená aplikácia bude pre Vás prínosom a uľahčí a zjednoduší Vašu prácu.

Prejsť na aplikáciu.

 

 

23.11.2009