Medvede vs. odpadové kontajnery 2.: Možnosti zabezpečenia

NATUR-PACK spracoval ďalšiu reportáž na tému medvede vs. odpadové kontajnery. Druhá časť tejto série je určená pre samosprávy a ďalšie právnické osoby, ktorým vyplýva zo zákona o odpadoch povinnosť realizovať preventívne opatrenia pred vnikaním medveďa hnedého do odpadových kontajnerov. Za výbornú spoluprácu a množstvo energie venované nášmu realizačnému tímu ďakujeme členom Zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslavovi Slašťanovi a Michalovi Haringovi. Za iniciovanie tejto edukatívnej aktivity ďakujeme Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

 

11. 11. 2021