Minister podpísal vyhlášku k zákonu o obaloch

Minister životného prostredia József Nagy podpísal Vyhlášku MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch. V súčasnosti je odoslaná do Zbierky zákonov. Potvdila to Beatrice Hudáková z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.

Podpisom vyhlášky sa tak zavŕšil zložitý proces tvorby vyhlášky, ktorý sa stretol s protichodnými názromi viacerých účastníkov trhu s odpadmi z obalov. Najvýznamnejší spor sa týkal problematiky dokladovania materiálového toku. K vyhláške prišlo v pripomienkovom konaní niekoľko zásadných návrhov, najvýznamnejší k § 6 a § 7 návrhu vyhlášky, ktoré pojednávajú o zdokladovaní materiálového toku. Zásadne odlišné stanoviská prezentovali na jednej strane SLICPEN, SPPK, SZZV, ENVI-PAK, CENVIS a ÚMS, na druhej strane RÚZ, ASO, APOH a NATUR-PACK.

Významný posun v znení vyhlášky nastal 8. marca 2011, kedy minister József Nagy zorganizoval diskusné fórum o pripravovanej vyhláške k zákonu o obaloch, na ktorom diskutoval so zainteresovanými stranami o budúcej podobe vyhlášky k Zákonu o obaloch. Na stretnutí došlo k dohode zainteresovaných strán na znení vyhlášky.

Zdroj: www.odpady-portal.sk

30.3.2011

Ďalšie články