Ministerstvo životného prostredia obnovuje činnosť

Po štyroch mesiacoch obnovuje svoju činnosť Ministerstvo životného prostredia SR ako samostatný ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Rezort má politicky pod palcom strana Most-Híd.

BRATISLAVA 1. novembra - Ministerstvo životného prostredia, ktoré od júla splynulo s ministerstvo pôdohospodárstva na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády Roberta Fica (Smer-SD), začne na základe novely 372/2010 Z.z. kompetenčného zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov oddnes opätovne samostatne fungovať.

Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu, v oblasti ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, geneticky modifikovaných organizmov podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.


Kontaktné údaje:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 
web: www.enviro.gov.sk

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes, 2.11.2010 v priestoroch Prezidentského paláca v Bratislave vymenoval za ministra životného prostredia Slovenskej republiky Józsefa Nagya. Nastupujúci minister sa poďakoval za dôveru, ktorú dostal a za svoje priority označil riešenie protipovodňových opatrení a riešenie environmentálnych záťaží.

Obrázok 1 Nový minister životného prostredia József Nagy. Foto: Ilustračné foto SITA/Ján Novák

2.11.2010