MŽP oznámilo vytvorenie Koordinačných centier

Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov:

KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - Ružinov

KC OBALY, družstvo, so sídlom Bohrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto

Pozor zmena!!! Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov (§58) je potrebné za mesiace október – december 2016  posielať na adresu:

KC OBALY, družstvo, so sídlom Bohrova 1, 851 01 Bratislava – Petržalka

a nie na adresu MŽP!


10.11.2016

Ďalšie články