Na piatom Veľkom Olompijskom finále ocenili víťazné školy za obrovské úsilie pri triedení pa

Dňa 15.6.2016 prebehlo na Hlavnom námestí v Bratislave Veľké Olompijské finále. Podujatie bolo slávnostným ukončením 4. ročníka projektu OLOMPIÁDA, do ktorého sa v školskom roku 2015/2016 zapojilo viac ako 21 000 žiakov a detí zo 112 bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl. Cieľom OLOMPIÁDY je prispieť k zlepšeniu úrovne triedeného zberu a prostredníctvom detí naučiť triediť občanov Bratislavy.

 

Napriek nepriazni počasia bolo Veľké Olompijské finále nádherným ocenením detí a pedagógov, ktorí počas roka vyvinuli nemalé úsilie pri zbere papiera a plastov. Približne tisíc detí, ktoré sa na podujatí zúčastnili prišli oceniť a podporiť aj členovia Olompijského výboru Adela Banášová, Lukáš Latinák a Daniel Hevier. K vynikajúcej nálade prispeli aj umelci  Thomas Puskailer, Martin Harich a etnobubnová skupina Rytmika, ktorá napriek silnému dažďu roztancovala celé námestie.

 

„Ocenenia víťazným školám odovzdávali generálny riaditeľ spoločnosti OLO a.s., Branislav Cimerman a riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň. Víťaznou školou sa stala po štvrtýkrát ZŠ Trnková 1 z Jaroviec, ktorá bola aj víťazom v zbere plastu ako aj papiera, čo do vyzbieraného množstva. Na druhom mieste sa umiestnila Spojená internátna škola Svrčia a tretie miesto opäť získala Špeciálna škola Karpatská. Medzi ocenenými boli aj základná škola Ostredková, či Budatínska a najlepšou materskou škôlkou sa stala Dudvážska. Škola v prírode sa losovala z TOP desiatky Olompijskej tabuľky a získala ju MŠ Bulíkova“ povedala Karin Zvalová, marketingová manažérka spoločnosti OLO a.s.

 

Ceny TOP zberačom papiera odovzdal prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Peter Krasnec. Najlepší zberači plastov získali tento rok špeciálnu cenu od spoločnosti NATUR-PACK a.s., ktorá rieši triedený zber v Bratislave a to v podobe jednodňového autobusového zájazdu za krásami prírody. „Nech deti vedia, že triedením odpadu chránia prírodu!“, povedal riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK a.s., Michal Sebíň. Aby sme podporili úsilie väčšieho počtu škôl, náhodne sme vylosovali päť zo zúčastnených, ktorým odovzdala cenu Lucia Debrecéni, marketingová špecialistka spoločnosti Mercedes-Benz, veď víťazom je predsa každý, kto separuje!

Spoločnosť OLO a.s. vkladá nemalé úsilie, energiu a finančné prostriedky na tento projekt, ktorého hlavným cieľom je naučiť všetkých obyvateľov hlavného mesta práve cez deti, správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videopripomienku z Veľkého Olompijcké finále 2016   nájdete na youtube kanály NATUR-PACKU:

https://www.youtube.com/watch?v=QsvMz5dqTLg

16.6.2016

 

Ďalšie články