Na výbere OZV záleží

Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) zabezpečujú množstvo povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. V prípade, že si OZV riadne neplní svoje povinnosti, hrozia veľké pokuty aj samotným výrobcom. Pre každého výrobcu by malo byť dôležité byť klientom zodpovednej OZV. Nie je to náhoda, že OZV NATUR-PACK už dlhodobo dôveruje najviac klientov spomedzi všetkých OZV a ich počet neustále narastá. Aktuálne ich je viac ako 7 600.

OZV NATUR-PACK zásadne dbá na dodržiavanie všetkých legislatívnych povinností, ktoré zabezpečujeme za seba (povinnosti OZV) i svojich klientov (povinnosti výrobcov). Aj preto sme ako jediná OZV prešli v minulom roku rozsiahlou kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia bez zistených nedostatkov. Klienti OZV NATUR-PACK tak majú istotu, že za nich boli splnené zákonné povinnosti, za ktoré zodpovedá OZV a nehrozia im pri prípadných kontrolách sankcie (Súhrn z protokolu SIŽP PDF).

17.9.2019

Ďalšie články