Najväčší DOOR to DOOR systém triedenia sa rozbieha v Bratislave

Najväčší projekt zberu triedených odpadov z rodinných domov, tzv. DOOR to DOOR systém na Slovensku sa rozbieha v Bratislave. Vo vybraných 7 mestských častiach hlavného mesta sa od augusta 2020 zbierajú triedené zložky odpadov (s výnimkou skla) do žltých a modrých vriec. Nedávno sme spoločne s magistrátom hl. mesta a zberovou spoločnosťou OLO uskutočnili prvú analýzu kvality takto vytriedených odpadov. Jej cieľom bolo potvrdiť naše dlhoročné poznatky o tom, že výsledkom tzv. door to door systému vo forme vrecového zberu bude podstatne lepšie vytriedený odpad v porovnaní s kontajnerovým zberom.

O tom, ako dopadla prvá analýza odpadov triedených domácnosťami zapojenými do vrecového zberu, sa dozviete z našej aktuálnej videoreportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

 

Viac informácií o vrecovom zbere, vrátane harmonogramu odvozu vriec nájdete na webovej stránke hlavného mesta: https://bit.ly/2IXaqBd ako aj na webovej stránke zberovej spoločnosti OLO: https://bit.ly/3m4EAAI

23.11.2020