Naši klienti oceňujú našu prácu

Nedávno sme oslovili 400 našich klientov so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Spätná väzba je pre nás veľkým zadosťučinením i odmenou. Ďakujeme každému klientovi, ktorý nám venoval svoj čas a prejavil nám svoju dôveru. Získali sme viac ako 160 pozitívnych referencií. Nižšie uvádzame vizuálnu podobu referencií, ktorá odzrkadľuje najfrekventovanejšie slová vyskytujúce sa v odpovediach našich klientov. Výsledok hovorí sám za seba a my si ho nesmierne vážime.

Tím NATUR-PACK sa už teraz teší na ďalšiu spoluprácu s viac ako 7 000 klientmi.