NATUR-PACK a NADÁCIA KOSIT oceňovali pedagógov

V septembri 2013 bola vyhlásená celoslovenská súťaž EKOknižka Ježka Separka. Zapojiť sa mohli všetci pedagógovia zaslaním literárneho alebo hudobného diela na tému ochrana prírody so zameraním na odpadové hospodárstvo.

„Na vytvorenie diela mali učitelia pomerne krátky čas. Nakoniec sme boli prekvapení, že sa v priebehu dvoch mesiacov zapojilo až 129 pedagógov. Ďalším prekvapením bola veľmi vysoká kvalita súťažných prác.“ uviedol Michal Sebíň, riaditeľ NATUR-PACK.

Z nich vybrali odborní garanti Daniel Hevier a Marian Čekovský 30 najlepších, ktorých autori boli finančne odmenení. Odmenené boli aj školy, z ktorých pochádzajú pedagógovia – autori najlepšej súťažnej pesničky, básničky a rozprávky.

Prvé miesto a ocenenie nie len pre seba, ale aj pre svoju školu získali:

  • Oľga Balážová z MŠ Bernoláková 19 v Prešove za pesničku Ježko Separko,
  • Jana Petričová z MŠ Kysak 210 za básničku Zberný dvor,
  • Magdaléna Kresťanová z MŠ Beethovenova 1 v Nitre za príbeh Zuzankin poučný výlet.

Michal Sebíň bol osobne zagratulovať niektorým z nich. Na fotke v ľavo s pani riaditeľkou Janou Petričovou z MŠ Kysak.

EKOknižka Ježka Separka bude vydaná na jeseň 2014. Dobrodružstvami budú deti sprevádzať hrdinovia Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a množstvo zvieratiek.

 

 

 

 

 

 

Súvisiace novinky:

Eko knižka Ježka Separka – výzva pre šikovných pedagógov

 

26.5.2014

Ďalšie články