NATUR-PACK, a.s. na výstave R.I.S. v Banskej Bystrici

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. sa zúčastnila na štvrtom ročníku najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku Recyklácia, Inovácia, Separácia (R.I.S.) ktorá sa konala v dňoch 22. až 25. apríla 2008 v Banskej Bystrici.

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. sa prezentovala v spoločnom stánku Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Zástupcovia spoločnosti s ochotou odpovedali na otázky občanov, podnikateľov a zástupcov miest a obcí týkajúce sa fungovania systému NATURPACK. Návštevníci sa živo zaujímali aj o skutočnosti, ako NATUR-PACK v praxi rieši za povinné osoby povinnosti vyplývajúce im zo zákona o obaloch.

Viac informácií o uskutočnenej výstave a o sprievodnom odbornom programe sa dozviete na: http://www.bbexpo.sk/ris/index.htm

 

29.4.2008