NATUR-PACK, a.s. podporil Deň Zeme na Železnej studienke 2012.

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., Mestskými lesmi v Bratislave, za podpory Európskej únie z programu LIFE+ a príspevku MŽP SR organizoval akciu pre verejnosť „Zažite Deň Zeme na Klepáči".

Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 22. apríla 2012 v čase od 11:00 do 17:00 hod na Železnej studienke v areáli obnoveného ôsmeho mlyna - Mlyna Klepáč a v okolitých karpatských lesoch. Zároveň bolo aj súčasťou podujatia Bratislava pre všetkých a 6. ročníka podujatia „Lesnícke dni“, ktoré sa konali na Partizánskej lúke.

Podujatia na Klepáči sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí, z ktorých každý si našiel zaujímavú aktivitu. Účastníkmi neboli len bratislavské rodiny s deťmi, ale napríklad aj žiaci zo Základnej školy vo Veľkých Levároch, či starší návštevníci, ktorých oslovili exkurzie do okolitých karpatských lesov.

Pre deti boli pripravené rôzne ekovýchovné aktivity, ktoré prebiehali na troch hlavných stanovištiach. Prvým a veľmi navštevovaným stanovišťom bola výroba vlastného papiera spojená so zaujímavosťami ohľadom recyklácie a malou výstavou spoločnosti NATUR-PACK, a.s.. Vlastnoručne zhotovený papier si deti mohli zobrať na pamiatku domov. Druhým stanovišťom bol chemický rozbor vody a spoznávanie vodných druhov živočíchov ako bioindikátorov čistoty. Tretím stanovišťom bola vodná hra, počas ktorej sa deti formou otázok dozvedeli, aký dopad majú ich rozhodnutia na kvalitu vody a prečo je potrebné vodou šetriť.

Pri jednotlivých stanovištiach získali deti pekné ceny vo forme sady recyklovaných ceruziek od spoločnosti NATUR-PACK, a.s., či vodnej maľovanky, ako aj pečiatku za aktivitu. Po vyzbieraní 3 pečiatok dostali deti krásne tričká s heslom „Voda je život.“

Pre verejnosť boli pripravené aj dve 2-hodinové exkurzie. Prvá s názvom „Za vtáčími hlasmi bratislavských lesov“ so začiatkom o 11:00 hod bola zameraná na spoznávanie vtáctva. Druhá exkurzia so začiatkom o 15:00 hod bola venovaná téme „Odhaľovanie tajomstiev lesnej ríše“. Začiatok oboch exkurzií bol pri Mlyne Klepáč a aj napriek kolísavému počasiu sa ich zúčastnilo viac ako 20 záujemcov. Počas prechádzky sa návštevníci dozvedeli zaujímavosti o Karpatoch a okolnostiach ich vzniku, spoznali, čo žije a rastie v potoku Vydrica, v okolitých rybníkoch a lesoch. Započúvali sa aj do spevu lesného vtáctva a za pomoci šikovných "trikov" a rád sprievodcu sa naučili rozoznávať niektoré druhy podľa hlasu.

Aktivity DAPHNE prebiehajúce na Partizánskej lúke boli zamerané na prácu s 3D modelom krajiny, spoznávanie lesných poschodí a drevín podľa listov.

Podujatie má každoročne veľmi pozitívny ohlas a tak tomu bolo aj tento rok. Návštevníkov neodradilo ani nepriaznivé počasie v popoludňajších hodinách.

25.4.2012

Ďalšie články