NATUR-PACK, a.s. podporila triedený zber pre viac ako polovicu obyvateľov Slovenska.

V 1. polroku 2010 oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. podporila triedený zber viac ako polovice obyvateľov Slovenska.

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. významnou mierou podporuje svojou činnosťou budovanie systému zberu, triedenia a následnej recyklácie odpadov na Slovensku. V prvom polroku 2010, ktoré sa nieslo v znamení množstva legislatívnych zmien, môže s hrdosťou konštatovať významné prekročenie svojich plánov v podpore triedeného zberu odpadov a vzdelávaní v tejto problematike.

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. svojou činnosťou v 1. polroku 2010 finančne dotovala triedený zber vo viac ako 1500 obciach, čo predstavuje podporu takmer 3 mil. obyvateľov Slovenska. V týchto obciach podporil NATUR-PACK, a.s. zber a vytriedenie celého množstva separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu nezávisle na veľkosti obce.

24.8.2010