NATUR-PACK ako prvá OZV rieši tému medvede vs. odpadové kontajnery

NATUR-PACK ako prvá zo všetkých oslovených OZV zareagoval na žiadosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri edukácii v téme medvede vs. odpadové kontajnery. Prvá zo série reportáži YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti je na svete. Za prizvanie k téme ďakujeme Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Za skvelú spoluprácu ďakujeme tiež Zásahovému tímu pre medveďa hnedého pri Štátnej ochrane prírody SR. Prvá reportáž je úvodom do témy a poukazuje na hlavný dôvod výskytu medveďa hnedého v intravilánoch miest a obcí. NATUR-PACK má na starosti 83 samospráv, ktorých sa týka vyhláška k zákonu o odpadoch v súvislosti s opatreniami na prevenciu pred jeho výskytom. Prehľad obcí nájdete tu: https://bit.ly/3lkcORG.

Rozšírenú reportáž k téme medveďa nájdete aj na portáli www.dobrenoviny.sk: https://bit.ly/2VINxaR

14.09.2021