NATUR-PACK aktívne rieši aktuálne sťažnosti na preplnené kontajnery v Košiciach

OZV NATUR-PACK bola partnerskou zberovou spoločnosťou KOSIT informovaná o sťažnostiach občanov na prepĺňanie kontajnerov vo vybraných lokalitách mesta Košice, predovšetkým v mestskej časti Košice - Staré mesto.

"OZV NATUR-PACK zabezpečuje financovanie funkčného systému triedeného zberu vo viac ako 1 150 samosprávach vrátane štyroch najväčších miest na Slovensku. Napriek veľkému počtu partnerských samospráv konkrétne sťažnosti občanov sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Každou sťažnosťou sa preto bezodkladne zaoberáme. Na základe podnetov občanov mesta Košice sme požiadali spoločnosť KOSIT, aby vykonala audit naplnenosti zberných nádob na triedený zber v meste Košice, pričom na základe výsledkov auditu pristúpime v mesiaci marec k optimalizácii umiestnenia nádob a v prípadne potreby i k doplneniu systému zberu o ďalšie nádoby," povedal riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň.

Na pôde partnerskej zberovej spoločnosti KOSIT sa už 15. 2. 2019 stretnú zástupcovia ôsmich najväčších mestských častí mesta Košice, magistrátu mesta Košice a OZV NATUR-PACK, aby spoločne diskutovali o aktuálnych problémoch a hľadali cestu rýchleho a efektívneho riešenia. Viac informácií o aktuálnom probléme sa dočítate aj v denníku Korzár Košice (https://bit.ly/2BtBb9l).

"K vyššie uvedenému ešte dodáme doterajšie zistenia špecialistov OZV NATUR-PACK. Všeobecným problémom, nielen v Košiciach, je aj veľké množstsvo nečistôt v nádobách na triedený zber a nestláčanie obalov v nádobách na plasty a papier. Veľká miera nečistôt v prípade nádob na sklo výrazne urýchľuje ich zapĺňanie. OZV NATUR-PACK vykonala ku koncu roku 2018 po celom Slovensku, vrátane mesta Košice, 64 analýz odpadu. Výsledky týchto analýz potvrdzujú, že občania majú nemalé rezervy v kvalite triedenia odpadov. Nečistoty v prípade zelených nádob na sklo boli najvyššie práve v analýzach z mesta Košice, kde presiahli hodnotu 14 %. Podpriemerné hodnoty boli dosiahnuté aj v prípade papiera (11 %) a plastov (až 32 %!)," dodal Michal Sebíň.

Zelené kontajnery určené na odpady zo skla sú v meste Košice preplnené aj vďaka množstvu odpadov, ktoré tam nemajú čo hľadať. Na fotografii okrem skla nájdete plastové obaly od rôznych druhov potravín, igelitové tašky a pod.

13.2.2019

Ďalšie články