NATUR-PACK bol vzorom pre založenie kolektívneho systému na obaly v Litve

Grafobal Vilnius je jedným z najväčších producentov v oblasti potlače a spracovania papiera a lepenky pre strednú a východnú Európu. Centrála zo Slovenska spolu s dcérskou firmou v Litve vytvorili kolektívny systém na obaly Gamtos Ateitis.

Cieľom tejto neziskovej organizácie je zlepšenie triedenia odpadu a recyklácie v Litve.

Prebratie praxe zo Slovenska

Karolis Šiaudkulis manažér VSI gamtos Ateitis vidí veľa možností na podporu triedenia odpadu a efektivity nakladania s obalmi v Litve. Vyhlásil:  „Veríme, že prebratie príkladu našich slovenských kolegov prispeje k zvýšeniu efektivity systému zberu druhotných surovín a podstatne zníži náklady litovských výrobcov a dovozcov. Naša činnosť bude založená na medzinárodných skúsenostiach Slovákov, a sme presvedčení , že budeme schopní vykonávať rovnakú administratívnu prácu pri nižších nákladoch."

Povedal tiež, že nová organizácia príjme osvedčené skúsenosti slovenského kolektívneho systému NATUR-PACK, a.s. „Táto spoločnosť sa zaoberá zberom a zhodnocovaním odpadov z obalov a je v tejto oblasti lídrom na slovenskom trhu.“ dodal pán Šiaudkulis.

K činnosti pre nakladanie s obalmi potrebuje Gamtos Ateitis získať licenciu od Agentúry pre ochranu životného prostredia v Litve. Jednou z podmienok je aj 10% podiel na trhu tj. dohôd so spoločnosťami, ktoré uvoľňujú aspoň 10 % všetkých obalov na trh. To zhruba predstavuje zastúpenie Grafobalu na litovskom trhu. Preto by nemal byť problém, splniť túto požiadavku. Uvádza sa v tlačovej správe vydanej 19.3.2014 Gamtos Ateitis.

 

Zdroj: www.vz.lt

23.6.2014

Ďalšie články