NATUR-PACK bude súčasťou 10. ročníka EPI konferencie Odpadové hospodárstvo

V dňoch 18. – 19. marca 2024 sa uskutoční jubilejný X. ročník EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2024. Budú to dva dni nabité informáciami pre environmentálnych odborníkov z prostredia firiem, obcí či miest. Konferencia bude venovaná exkluzívnym témam odpadového hospodárstva, ktoré budú prezentovať hostia zo štátnej a verejnej správy a mnohí zaujímaví odborníci z praxe. Medzi rečníkmi vystúpi aj riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň s témou Úspechy a problémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.

Témy konferencie budú rozdelené do štyroch blokov:

 1. Reforma rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.
 2. Aplikačné problémy pri výkone agendy obalov a neobalových výrobkov.
 3. Praktické skúsenosti iných krajín s úpravou odpadov.
 4. Mali by výrobcovia obalov a neobalov spolufinancovať aj mechanicko-biologickú úpravu odpadov?

Medzi rečníkmi vystúpia aj:

 • Eleonora Šuplatová, Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Annamaria Tothova, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.,
 • Jozef Božik, Združenie miest a obcí Slovenska,
 • Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o.

 
Zahraniční rečníci:

 • Petr Belian technický námestník z OZO Ostrava s.r.o.,
 • Rajmund Prusiewicz riaditeľ a obchodný zástupca z AK NOVA,
 • Erwin Binner z Ústavu odpadového hospodárstva a cirkulácie, ktorý je vedúcim pracovníkom pracovnej skupiny biologickej úpravy.

Viac informácií o konferencii je dostupných na: https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2024/odpadove-hospodarstvo/