NATUR-PACK ďakuje partnerským samosprávam za diskusie v rámci 29. snemu ZMOS

Tím NATUR-PACK sa  zúčastnil 29. snemu ZMOS v bratislavskej Inchebe (23.-24.5.2018). Snem ZMOS je jedinečnou príležitosťou stretnúť pohromade množstvo zástupcov našich partnerských obcí a miest, s ktorými môžu viesť naši manažéri pre samosprávy zaujímavé a podnetné diskusie z oblasti triedenia odpadov. Triedený zber je od roku 2016 pre občanov bezplatný, v plnej miere ho hradia tzv. výrobcovia. No v praxi je s ním spojené obrovské množstvo problémov. A tie riešia práve naši špecialisti, aktuálne vo viac ako 1100 samosprávach.

NATUR-PACK ďakuje zástupcom partnerských samospráv za podnetné diskusie, pripomienky i návrhy.

Tím NATUR-PACK

29.5.2018