NATUR-PACK ďakuje za priazeň na sociálnej sieti Facebook!

Sociálna sieť Facebook, predstavuje jeden z našich dôležitých komunikačných kanálov s verejnosťou. Informujeme prostredníctvom nej verejnosť o našich aktivitách, názoroch, skúsenostiach a o všetkom, čo v súvislosti s triedením a recykláciou odpadov považujeme za dôležité. Preto nás teší, že počet priaznivcov našej Facebookovej stránky neustále rastie. V týchto dňoch sme prekročili hranicu 1000 :-) Ďakujeme

28.8.2017

Ďalšie články