NATUR-PACK dôrazne odsudzuje útok a prejavy nenávisti voči LGBTI+ menšine

Organizácia  NATUR-PACK dôrazne odsudzuje tragický útok a prejavy nenávisti voči LGBTI+ komunite v Bratislave. Rodine a blízkym týmto vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť. Všetkým, ktorí sa po tomto útoku  necítia bezpečne vyjadrujeme našu podporu.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorý sa organizačne, či svojimi prejavmi podieľali na piatkovom pokojnom zhromaždení v Bratislave a slušným spôsobom tak vyjadrili svoj postoj k nenávistni adresovanej LGBTI+ menšine, ako aj iným menšinám a komunitám na Slovensku.