NATUR-PACK je aktívnym a silným partnerom odborných podujatí!

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK vynakladá značné úsilie na prezentáciu svojho poslania a komunikáciu svojich odborných skúseností na významných konferenciách a odborných diskusiách. Našim cieľom je pomôcť tisíckam firiem zorientovať sa v zložitej spleti legislatívy odpadového hospodárstva. O tom, že to nie je jednoduché nás prax presviedča každodenne.

Napriek neľahkej implementácii nového zákona o odpadoch (79/2015 Z.z), nás nesmierne teší, že záujem o „odpadové“ témy narastá v radoch laickej i odbornej verejnosti. A záujem nespočíva iba v oboznamovaní sa s problematickou legislatívou, ale aj v hľadaní riešení, ako efektívne riešiť problémy spojené s nedostatočnou úrovňou triedenia a recyklácie odpadu na Slovensku, so vzdelávacími aktivitami, s úlohou samospráv v tomto procese a s mnohými ďalšími otázkami.

Prinášame prehľad z našich jesenných vystúpení a prezentácií:

  • Seminár – Recyklácia papiera v ČR a na Slovensku 2016 (20.9.2016
  • MED Expo Nitra 2016 – Slovenský farmaceutický veľtrh s medzinárodnou účasťou (24.9.2016)
  • 3. konferencia PrintProgress - Spájame sily (29.9.2016)
  • 12. Medzinárodný odborný seminár sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Piešťany (7.-8.10.2016)
  • Panelová diskusia o odpadoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave  (24.10.2016)
  • Národná konferencia EKOINOVAČNÉ SLOVENSKO (19. - 20.10.2016)
  • Konferencia INTRACO SPECIAL 2016 - 17. ročník konferencie o obchode a marketingu (26.10.2016)
  • Okrúhly stôl Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC)  (7.11.2016)

8.11.2016