NATUR-PACK má za sebou ďalšie dva úspešné semináre pre firmy na tému Obaly a neobalové výrob

Dňa 21.júna 2016 sa konal v Bratislavskej regionálnej komore SOPK seminár o zmenách v zákone o odpadoch účinných od 1.júla 2016. Seminár, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 40  záujemcov. Seminár bol pripravený v spolupráci NATUR-PACKu a Bratislavskej regionálnej komory SOPK. Lektorkami samináru boli RNDr. Alexandra Grgulová, enviromentálna konzultantka a riaditeľka obchodného oddelenia Ing. Eva Bognárová.

O dva dni neskôr, dňa 23.júna 2016 sa obdobný seminár uskutočnil na základe požiadavky Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR). Okrem lektoriek NATUR-PACKu sa tohto seminára zúčastnil aj riaditeľ Michal Sebíň.

Obidva ostatné semináre a mimoriadny záujem firiem o aktuálne témy súvisiace so zákonom o odpadoch, novými povinnosťami a výrazne vyššími recyklačnými poplatkami, sú pre nás motivujúcim faktorom pre organizovanie ďalších tematicky nadväzujúcich. Tie by sme chceli zrealizovať v jesenných mesiacoch. Ako mimoriadne prospešnú vnímame spoluprácu s SOPK a ZOCR, ktoré sa snažia čo možno najefektívnejšie informovať svojich členov o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na ich podnikateľskú činnosť.

 

Tlačová správa ZOCR:

Obchodníci sa školili k Zákonu o odpadoch

Z iniciatívy Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. a Ministerstvom životného prostredia SR, sa dňa 23.6.2016 konala v Bratislave druhá časť vzdelávacieho cyklu k novému Zákonu o odpadoch pod názvom „Rozšírená zodpovednosť výrobcov – Obaly a neobalové výrobky.“ Niektoré časti zákona vstúpia do platnosti 1. júla tohto roku.

Hlavnými prednášateľkou na podujatí bola RNDr. Alexandra Grgulová zo spoločnosti NATUR-PACK a vo veľmi živej a rozsiahlej diskusii odpovedal na otázky obchodníkov Ing. Ľubomír Ďuračka  z Ministerstva životného prostredia SR.

Celý text nájdete na: http://www.biznis.sk/tlacova-sprava-zvazu-obchodu-a-cestovneho-ruchu-sr-obchodnici-sa-skolili-k-zakonu-o-odpadoch/

 

24.6.2016

 

Ďalšie články