NATUR-PACK má za sebou prvý webinár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z"

NATUR-PACK pripravil pre svojich klientov prvý online seminár (webinár) na tému - Obaly a neobalové výrobky od A po Z. Prvý webinár sledovalo približne 120 klientov NATUR-PACKu, čo možno považovať za vynikajúci výsledok.

Webinár bol určený každému klientovi NATUR-PACKu, ktorý sa nemohol zúčastniť našich jarných seminárov v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach, ako aj všetkým, ktorí majú záujem si tento obľúbený seminár zopakovať v netradičnej podobe.

Seminár bol odvysielaný prostredníctvom portálu YOUTUBE.com 26.04.2017 (streda) od 10:00 hod. Počas vysielania webinára a hodinu po jeho ukončení bol tím NATUR-PACK k dispozícii svojim klientom a priebežne odpovedal na ich otázky.

Prístupový link zostane pre klientov NATUR-PACKu aktívny a webinár si tak budú môcť pozrieť aj v inom termíne. Vzhľadom na vysokú účasť na prvom našom webinári sme rozhodnutí pokračovať v tejto forme vzdelávania aj do budúcna.

 

Svoje podnety, pripomienky alebo návrhy k online vzdelávaniu NATUR-PACku zasielajte na: brinzik@naturpack.sk.

Tím NATUR-PACK ďakuje všetkým klientom, ktorí sa zúčastnili nášho webinára, ako aj za podnetnú diskusiu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu online vzdelávaciu aktivitu, ktorú pre Vás pripravia naši kolegovia z environmentálneho a klientského oddelenia.

 

Profesionálny záznam pre tvorbu prvého webinára pre NATUR-PACK zabezpečil skvelý tím spoločnosti SHdesign

28.4.2017

Ďalšie články