NATUR-PACK má za sebou prvý zo série jesenných seminárov pre klientov!

OZV NATUR-PACK má za sebou prvý z jesennej série obľúbených vzdelávacích seminárov "Obaly a neobalové výrobky od A po Z“, ktorý sa uskutočnil dňa 26.9.2017 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho takmer 60 zástupcov našich klientov a na seminári sa dozvedeli o všetkých aktuálnych zmenách a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

Navyše sme pre našich klientov pripravili novú verziu aktuálnej „Príručky pre výrobcov k vybraným častiam zákona o odpadoch“, ktorá v prehľadnej podobe popisuje najdôležitejšie povinnosti výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení a batérií a to vo vzťahu k zákonu o odpadoch a vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov. Príručku získa v elektronickej podobe každý účastník seminára NATUR-PACK.

Sme presvedčení, že príručka bude praktickým pomocníkom našich klientov pri orientovaní sa v spleti legislatívnych povinností a popri bezplatných seminároch, konzultačných dňoch a osobných konzultáciách s našimi manažérmi, bude ďalším zo silných benefitov OZV NATUR-PACK, ktorá sa dnes stará o tisícky spokojných klientov z celého Slovenska.

Ďalšie semináre sa uskutočnia v Žiline (3.10.2017), v Prešove (4.10.2017), vKošiciach (5.10.2017) a v Banskej Bystrici (16.10.2017).

Podrobnejšie informácie o seminároch a rezervačné formuláre nájdete na:

/seminare/

27.9.2017