NATUR-PACK na 28. sneme ZMOS v Bratislave

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK sa stala aktívnou súčasťou 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a to v podobe vystavovateľa. Tohto významného podujatia sa zúčastnili všetci jej regionálni manažéri pre samosprávy.

NATUR-PACK si svoju systematickú prácu so samosprávami zakladá práve na silnom regionálnom pokrytí. Našich špecialistov na samosprávy dnes nájdete na pobočkách v Nitre, Žiline, Rožňave a v Košiciach.

Na tohtoročný snem ZMOSu prišlo približne 800 starostov a primátorov z celého Slovenska. Mnohí z nich sú predstaviteľmi partnerských samospráv OZV NATUR-PACK, ktorých je aktuálne 1095, vrátane najväčších miest - Bratislavy, Košíc a Prešova.

 

Zástupcov OZV NATUR-PACK nesmierne teší veľký záujem účastníkov snemu o stretnutie a zaujímavé diskusie. Stretnúť všetkých „samosprávcov“ OZV NATUR-PACK pohromade nie je jednoduché. Sú totiž mimoriadne vyťažení každodennou prácou vo svojich regiónoch, kde sa snažia v zložitých legislatívnych podmienkach nastaviť funkčný systém triedeného zberu komunálneho odpadu. V procese zabezpečenia funkčného a efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu (najmä sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (tzv. nápojové kartóny) a papier) hrá dôležitú úlohu spolupráca OZV NATUR-PACK so samosprávami a zberovými spoločnosťami.

NATUR-PACK verí, že ďalším zaujímavým podujatím, na ktorom sa jeho zástupcovia stretnú s predstaviteľmi partnerských samospráv bude aj prvý ročník klimatickej konferencie CLIMATE CONFERENCE Slovakia (CCSK) 2017, ktorej súčasťou sa stane aj téma triedenia a recyklácie odpadov.

V rámci spomínanej konferencie sa témy klimatických zmien, osobnej zodpovednosti, vzdelávania, triedenia odpadov a recyklácie, budú dotýkať aj verejnosti, ktorá je výsledkom práce OZV, zberových spoločností a samospráv ovplyvňovaná v každodennom živote.

 

 

17.5.2017

Ďalšie články