NATUR-PACK na konferencii: „Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom“

 

Druhý ročník medzinárodnej konferencie Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom, ktorá sa konala 24.septembra 2014 v hoteli Holiday Inn v Žiline, bola venovaná predovšetkým aktuálnemu návrhu zákona o odpadoch a problematike v odpadovom hospodárstve na komunálnej úrovni.

Podnetné bolo vystúpenie Everta Lichtenbelta, ktorý ozrejmil vývoj legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva v Holandskom kráľovstve a predstavil funkčný systém regionálneho odpadového hospodárstva v Amsterdame.

Na konferencii zazneli príspevky ohľadne podpory  projektov v oblasti odpadového hospodárstva v novom Operačnom programe Kvalita životného prostredia, či o aktuálnej situácii so zhodnocovaním reštauračného a jedálenského odpadu.

NATUR-PACK  bol nie len generálnym partnerom konferencie, ale odprezentoval aj skúsenosti so zvyšovaním povedomia verejnosti o triedení odpadu.

Moderné spôsoby zhodnocovania odpadov prezentovali v záverečnom bloku konferencie hostia z Ostravy a Japonska.

25.9.2014

Ďalšie články