NATUR-PACK na otvorení bratislavského reuse centra KOLO

Pod taktovkou zberovej spoločnosti OLO sa dňa 8.10.2022 v Bratislave otvorí centrum opätovného použitia KOLO. Ide o mimoriadne významný a inšpiratívny projekt, ktorý by sa mohol stať vzorom aj pre ďalšie samosprávy.

OZV NATUR-PACK považuje tento projekt mesta Bratislavy za mimoriadne významný a sme presvedčení, že sa zapíše do odpadárskej histórie Slovenska. Centrum opätovného využitia KOLO bude napĺňať najvyššiu priečku hierarchie odpadového hospodárstva, ktorou je predchádzanie vzniku odpadov.

Veľmi si vážime, že v rámci programu počas dňa otvorenia a spustenia centra budeme môcť byť jeho súčasťou aj my, a to prostredníctvom prednášky a ukážok správneho triedenia odpadov. Projektu držíme palce. A už onedlho sa verejnosť môže tešiť na reportáž priamo z bratislavského centra opätovného použitia, kde sa so zástupcami zberovej spoločnosti OLO porozprávame nielen o tomto projekte, ale aj o témach súvisiacich s predchádzaním vzniku odpadov a o tom, ako k tejto téme môže prispieť každý z nás.

Tím NATUR-PACK ďakuje tvorcom tohto projektu, a to tímom magistrátu hl. mesta Bratislavy a tímu zberovej spoločnosti OLO.

Viac informácií nájdete na https://www.olo.sk/kolo/.