NATUR-PACK opäť pomáhal so zberom plastového odpadu na Medzinárodnom maratóne v Košiciach!

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK je partnerom mesta Košice a zberovej spoločnosti KOSIT pre oblasť triedeného zberu komunálneho odpadu. Ako každá iná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), aj NATUR-PACK má zo zákona zodpovednosť okrem iného aj za vzdelávanie verejnosti v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli už po druhýkrát byť partnerom tohto mimoriadneho podujatia, a to tým, že sme sa postarali o zber plastového odpadu, ktorý za sebou zanechávajú tisíce bežcov v blízkosti osviežovacích a občerstvovacích staníc.

„Tohtoročného už 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru sa 1.10.2017 zúčastnil rekordný počet 13 053 bežcov. Tí zanechali na občerstvovacích stanovištiach približne 210 000 plastových pohárikov a ďalších plastových obalových odpadov. Náš tím NATUR-PACK zbieral odpady z trate na každom z 8 stanovíšť.  Vhadzovaním odpadov do žltých plastových vriec a žltých nádob na PLASTY sme sa snažili verejnosť upozorniť na dôležitosť odhadzovania plastov do tej správnej nádoby, či vreca,“ povedal Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.

Triedenie odpadov a úroveň recyklácie je na Slovensku naďalej slabým článkom a napriek miernemu zlepšeniu v priebehu posledných rokov stále nedosahuje úroveň vyspelejších krajín Európskej únie.

„Záväzok Slovenska zrecyklovať až 50 percentný podiel komunálneho odpadu sa nezadržateľne blíži, prakticky nám zostávajú tri roky. Aktuálna úroveň recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku predstavuje približne 13 % – 15 %. OZV NATUR-PACK sa tomuto cieľu snaží napomôcť partnerstvami na unikátnych ekovýchovných projektoch a programoch, ktoré sú zacielené predovšetkým na deti, a to už od materských škôl. V prípade Košíc spomeniem Centrum environmentálnej výchovy KOSIT, v ktorom sa tisícky detí každoročne učia správne triediť odpad a majú možnosť pozrieť si aj energetické zhodnocovanie odpadov priamo v spaľovni odpadov, ekovýchovný program Zelená škola, do ktorého sú zapojené mnohé košické školy a škôlky, no zabudnúť nemožno ani na filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm, v rámci ktorého už onedlho náš zážitkový program absolvuje približne tisícky detí košických škôl," dodáva Michal Sebíň.

3.10.2017