NATUR-PACK opäť v Prahe

Už v prvý októbrový deň sme sa opäť stretli na seminári v Českej republike.

Cieľom semináru v Prahe bolo priblížiť klientom slovenskú odpadovú a najmä obalovú legislatívu. V prezentácii boli tiež zvýraznené rozdiely v danej oblasti legislatívy na Slovensku a v Čechách, registračná, evidenčná a ohlasovacia povinnosť. Prezentované boli aj najčastejšie otázky a ich riešenie z pohľadu MŽP.

Po prezentácii bola možnosť spoločnej diskusie, prípadne individuálneho stretnutia, kde bol priestor na konzultácie.

Aj v budúcom roku máme v pláne zabezpečiť osobný kontakt  aj pre firmy z ČR či už prostredníctvom ďalších seminárov, konzultačných dní alebo kontaktných bodov v ČR.

 

Všetkým návštevníkom ďakujeme za účasť!

2.10.2014

Ďalšie články