NATUR-PACK partnerom najväčšieho odpadárskeho kongresu DOH 2014

Spoločnosť NATUR-PACK je už niekoľko rokov partnerom kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý patrí k najväčším odpadárskym podujatiam na Slovensku. Jeho 10.ročník sa uskutoční 13.novembra.  Organizátorom je spoločnosť Reclay Slovesnko s.r.o., člen skupiny Reclay Group, medzinárodnej poradenskej spoločnosti, ktorá okrem iného poskytuje aj služby v oblasti odpadového hospodárstva. Kongres sa tradične uskutočňuje pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

DOH 2014 sa aj tento rok zameria na európske a národné politiky odpadového hospodárstva, ako aj na medzinárodné skúsenosti z tejto oblasti. Pozvanie prijali zástupcovia ministerstiev z Rakúska či Českej republiky, predstavené bude aj kolektívne plnenie povinností výrobcov v Nemecku. Tretí blok kongresu bude samozrejme venovaný návrhu nového zákona o odpadochperspektíve ďalšieho nakladania s odpadmi na Slovensku. Program bude voľne pokračovať otvoreným diskusným fórom na tému organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Počas kongresu sa uskutoční aj slávnostné odovzdávanie cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014. Už po 9.krát sa toto prestížne ocenenie odovzdá v rámci 5.kategórií, kde sa ocení „mravenčia“ práca v oblasti odpadového hospodárstva miest a obcí, firiem a organizácií, ako aj študentov.

DOH 2014  je určený odbornej aj laickej verejnosti, podnikateľským subjektom, samospráve ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy.

Program si môžete pozrieť tu.

 

 

29.10.2014

Ďalšie články