NATUR – PACK podporuje program Zelená škola

 

NATUR – PACK pokračuje v podpore programu Zelená škola svojim aktívnym partnerstvom aj v práve začínajúcom školskom roku.

Aktívni žiaci, inšpiratívni učitelia, atmosféra spolupráce, zmena myslenia a správania. Toto všetko sa spája so školami zapojenými v medzinárodnom programe Zelená škola.

V školskom roku 2015/2016 oslávi Zelená škola už svoj jedenásty ročník.

Školy, ktoré sa chcú do programu zapojiť, tak môžu urobiť na www.zelenaskola.sk do 15. septembra 2015 a stať sa súčasťou veľkej rodiny Zelených škôl. Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku.

 

02.09.2015

Ďalšie články