NATUR-PACK pokračuje v dôležitých analýzach triedeného zberu

Tím NATUR-PACK pokračuje v analyzovaní triedeného zberu v partnerských samosprávach. Aktuálnu sme uskutočnili v meste Bratislava, kde sme sa zamerali na obsah modrých kontajnerov a vriec, určených na triedený zber papiera a lepenky. 

Priame analýzy obsahu kontajnerov a vriec na triedený zber prinášajú mimoriadne cenné informácie, ktoré sa nedajú získať iným spôbom. Každá takáto analýza je dôležitým podkladom pre dalšie opatrenia uskutočnené v spolupráci so samosprávami a zberovými spoločnosťami. Cieľ máme totiž spoločný a tým je zlepšovanie úrovne triedenia a recyklácie odpadov.

 

Ďalšie videá z analýz odpadov nájdete tu.