NATUR-PACK prezentoval obalovú legislatívu v Brne

Reclay Česká republika zorganizoval 5. mája 2015 seminár pod názvom Obalové povinnosti v EÚ. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Hotela Voroněž, v spolupráci NATUR-PACKu, spoločnosti Reclay a ďalších partnerov.

Seminár sa tešil hojnej účasti a jeho témy boli viac ako aktuálne. Úvodná prednáška, vedená Thomasom Geirhoferom, vniesla účastníkov do problematiky nového rakúskeho nariadenia o obaloch. Druhou prednáškou predstavil Mario Simon nemecký systém plnenia obalových povinností. Blok prednášok uzavrel riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK, Michal Sebíň, ktorý prítomným predstavil problematiku obalov uvádzaných na trh EU v Slovenskej republike a zároveň sa venoval aj novému zákonu o odpadoch.

Po prednáškovom bloku nasledovala diskusia, počas ktorej sa nevyhol kritike ani nový zákon o odpadoch, ktorý začne na Slovensku platiť od roku 2016 a postupne nahradí ten existujúci.

 

Pre viac informácií o novom zákone o odpadoch navštívte tieto odkazy:

Nový zákon o odpadoch bol uverejnený v Zbierke zákonov SR

Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní

 

6. 5. 2015

 

Ďalšie články