NATUR-PACK pri príležitosti Dňa životného prostredia odporúča svojim klientom využívanie ele

 

5. júna si celý svet pripomenul Svetový deň životného prostredia. Zmyslom tejto oslavy je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené s životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. Znižovanie množstva odpadov a predchádzanie ich vzniku je nesporne jedna z možností ako možno k tomuto globálnemu odkazu napomôcť aj na lokálnej úrovni.

Pri tejto príležitosti by chcela spoločnosť NATUR-PACK upriamiť pozornosť svojich klientov na využívanie elektronického výkazníctva. Týmto spôsobom možno iba na výkazoch zasielaných spoločnosti NATUR-PACK ušetriť ročne takmer 50 000 listov papiera. Znamená to 100 ušetrených balíkov papiera, s celkovou hmotnosťou 250 kg. Týmto spôsobom sa ročne ušetrí 5 stromov inak určených na výrub.

NATUR-PACK sa usiluje byť spoločnosťou, ktorá motivuje svojich partnerov k šetrnosti voči životnému prostrediu a sám preto využíva systém elektronickej fakturácie pre všetkých svojich klientov už po štvrtý rok. Za ten čas sa týmto spôsobom ušetrilo približne 170 000 listov papiera, čo predstavuje 340 balíkov v celkovej hmotnosti 850 kg. NATUR-PACK tak od roku 2013 ušetril približne 17 stromov.

„NATUR-PACK má v rámci organizácií zodpovednosti výrobcov najväčší počet klientov – až 5000, ovplyvňovanie ich environmentálneho povedomia má preto veľký význam. Každá firma môže upraviť svoju administratívu tak, aby využívala elektronické zasielanie faktúr a mnohých iných dokladov a výkazov. Celkový potenciál úspory papiera využívaného v administratíve tisícok firiem a spoločností, ktoré sú klientami našej spoločnosti je obrovský.“ povedal Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

 

6.6.2015

Ďalšie články