NATUR-PACK prináša nové vzdelávacie aktivity partnerským samosprávam

V priebehu tretieho štvrťroka 2018 pripravil pre partnerské samosprávy NATUR-PACK dve nové originálne vzdelávacie aktivity. Prvou je  spoločenská hra "Doba rozkladová" a druhou populárno-náučné spracovanie témy SKLO.

DOBA ROZKLADOVÁ

Prvým vzdelávacím materiálom je spoločenská hra "Doba rozkladová", ktorá je k dispozícii na stiahnutie všetkým partnerským samosprávam NATUR-PACK. Cieľom hry je naučiť hráčov vnímať význam triedenia odpadov v nadväznosti na dĺžku rozkladu jednotlivých druhov odpadov v prírode. Hra sa osvedčila na viacerých našich vystúpeniach s filmovým festivalom Ekotopfilm – Envirofilm, kde bola súčasťou zážitkovej ekovýchovy našej partnerskej neziskovej organizácie EVIANA.

SKLO – populárno-náučný článok pre použitie partnerskými samosprávami NATUR-PACK

Druhým vzdelávacím materiálom pre naše partnerské obce je populárno-náučné spracovanie témy SKLO. Materiál sme pre Vás pripravili vo viacerých variantoch a je na Vašom zvážení, ako ich využijete, či už pre zverejnenie na svojej webovej stránke, alebo vo Vašom tlačenom periodiku. Materiál sa podrobnejšie zameriava na problematiku skla, problémy spojené s odpadmi z neho vzniknutými a tiež na zaujímavosti o jeho výrobe a procese recyklácie.

Obidva vzdelávacie materiály je možné si stiahnuť  v sekcii NA STIAHNUTIE - Dokumenty obce - Informačný materiál pre obce č. 12 alebo po kliknutí SEM.26.9.2018