NATUR-PACK prináša novinku v oblasti programu prevencie s CO2

Ako novinku roku 2014 Vám prinášame rozšírený program prevencie s informáciou o uhlíkovej stope. Nadväzujeme tak na základný a rozšírený program prevencie ponúkaný od roku 2013.

Tri druhy programov prevencie:

  • Základný - spĺňa požiadavky stanovené zákonom, je ale vedený  len vo všeobecnej rovine.
  • Rozšírený - do úvahy sa berú všetky špecifiká firmy. Obsahuje opis procesov a ciest obalov vo Vašej spoločnosti. Je možné ho využiť aj na pokrytie obalových povinností, ako prezentáciu nastupujúceho trendu prevencie v súvislosti s POH, či možnosťou využitia PR spoločnosti.
  • NOVINKA Rozšírený program prevencie s informáciou o uhlíkovej stope spoločnosti - predstavuje program prevencie „ušitého na mieru“ s informáciou o uhlíkovej stope, zameraná na oblasť obalov, odpadov z obalov a odpadov. Túto informáciu viete taktiež využiť ako PR Vašej spoločnosti, nakoľko je to téma, ktorá sa stále viac dostáva do popredia a povedomia verejnosti.

Forma sebaprezentácie

Na základe uhlíkovej stopy môže spoločnosť určiť svoj podiel, akým prispieva ku klimatickým zmenám. Pre spoločnosti je uhlíková stopa jeden z novších nástrojov zviditeľnenia environmentálnych vlastností svojich výrobkov alebo služieb. Environmentálne zmýšľajúce spoločnosti si túto metódu už osvojili a využívajú ju ako demonštráciu pokroku.

Koľko CO2 vyprodukuje Vaša spoločnosť?

Informácia o uhlíkovej stope v programe prevencie je  zameraná na informáciu o znížení množstva skleníkových plynov vyprodukovaných spoločnosťou na základe environmentálneho správania sa, so zameraním na obaly, odpady z obalov a odpady.

V prípade záujmu o vypracovanie niektorej formy programu prevencie, nás prosím kontaktujte na grgulova@naturpack.sk

20.1.2014