NATUR-PACK pripravil online verziu obľúbeného seminára

NATUR-PACK pre svojich klientov pripravil online verziu obľúbeného seminára „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“. Vysielanie sa uskutoční prostredníctvom portálu YouTube.

Klienti, ktorým sa nepodarilo zúčastniť sa na niektorom z našich jesenných seminárov (Žilina, Košice, Banská Bystrica a Bratislava), tak môžu využiť túto príležitosť.

Rovnako ako pri tradičných seminároch, aj pri online seminári „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ budú našim klientom k dispozícii špecialisti z environmentálneho a klientskeho oddelenia NATUR-PACKu. Tí budú v stanovenom termíne a čase odpovedať na otázky výrobcov sledujúcich online seminár.

V online podobe bude seminár rozdelený na dva diely: 1. diel – OBALY, 2. diel. – NEOBALOVÉ VÝROBKY.

Prvý diel online seminára (OBALY) bol odvysielaný dňa 6. 12. 2018 a v čase medzi 10:00 a 11:00 si ho pozrelo približne 170 našich klientov. V priebehu dňa ho zhliadlo viac ako 450. Stal sa tak najsledovajnejším z našich dosiaľ uverejnených online seminárov.

2. diel – NEOBALOVÉ VÝROBKY budeme vysielať dňa 13. 12. 2018 (štvrtok).

Prístup na 2. diel online seminára bude klientom NATUR-PACK odoslaný elektronickou cestou.

26.11.2018