NATUR-PACK pripravil pre samosprávy ďalšie vzdelávacie aktivity

NATUR-PACK pripravuje na štvrťročnej báze originálne vzdelávacie aktivity pre svoje partnerské samosprávy (v súčasnosti pre takmer 1 200 samospráv vrátane štyroch najväčších krajských miest). Všetky vzdelávacie aktivity sa nachádzajú na www.naturpack.sk v sekcii NA STIAHNUTIE v podsekcii DOKUMENTY OBCE.

V druhom štvrťroku 2019 pribudlo k vzdelávacím aktivitám nóvum v podobe pravidelných videoreportáží na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, tie sú zamerané na tri okruhy tém:
1. predchádzanie vzniku odpadov
, 2. triedenie a recyklácia odpadov, 3. vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť. YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti je vôbec prvým youtubovým kanálom
s pravidelným vysielaním zameraným na témy súvisiace s odpadmi na Slovensku. V predmetnom období verejnosť zaujali viaceré reportáže, napríklad: V Bratislave sa ukutočnil unikátny beh Less Waste Run, Má triedenie plastov zmysel alebo reportáž z ekovýchovy v bratislavskom OLO Centre.

V priebehu druhého štvrťroku 2019 sa nám podarilo pripraviť viacero zaujímavých reportáží aj s názorovým portálom čierna labuť (www.ciernalabut.sk).

Prehľad reportáží na portáli čierna labuť:

Okrem vyššie uvedeného sme pre partnerské samosprávy pripravili aj sériu ďalších materiálov na stiahnutie (napr. populárno-náučný článok Elektroodpad), ktoré môžu všetky naše partnerské samosprávy využívať bez obmedzenia v rámci svojich médií, periodík a sociálnych sietí.

Zvyšovanie povedomia občanov o zodpovednom prístupe k tvorbe odpadov a ich správnom triedení je spoločným cieľom OZV NATUR-PACK i jeho partnerských samospráv po celom Slovensku.

 

 

18.6.2019