NATUR-PACK reaguje na správu z kontroly NKÚ o plastovom odpade

Nedávno NKÚ zverejnil Správu o výsledku kontroly plastových odpadov. Odzneli v nej aj nepresné a podľa nás  zavádzajúce informácie. OZV NATUR-PACK, ktorá zastupuje takmer 8000 výrobcov a zodpovedne si za nich plní všetky zákonné povinnosti, vrátane povinnosti zabezpečenia recyklácie plastových odpadov, preto reaguje.

Ak Vás táto vysoko aktuálna téma zaujíma prečítajte si rozsiahly rozhovor nášho riaditeľa na portáli www.odpady-portal.sk, ktorý je reakciou na správu NKÚ o výsledku kontroly plastového odpadu.

 

Michal Sebíň: Štát preniesol recyklačné ciele na výrobcov. Prvotná motivácia triediť odpad je na nich

Najnovšia správa Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) upozornila na viacero reálnych problémov triedeného zberu na Slovensku, je hlavné závery sa však neopierajú o žiadne zdroje a ukazujú na nepochopenie toho, ako funguje rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV).

Myslí si to Michal Sebíň, riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK, ktorý vo veľkom rozhovore okrem iného vysvetľuje:

  • ako sú výrobcovia motivovaní podporovať triedenie odpadu,
  • aké kontrolné nástroje má v rukách štát,
  • v čom má správa NKÚ medzery,
  • prečo poplatky za odpad napriek zavedeniu RZV neklesli,
  • koľko vytriedených plastov zo žltých kontajnerov sa reálne recykluje

Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106011/michal-sebin-stat-preniesol-recyklacne-ciele-na-vyrobcov-prvotna-motivacia-triedit-odpad-je-na-nich.aspx