NATUR-PACK rozbieha ekovýchovu aj prostredníctvom putujúceho filmového festivalu Ekotopfilm

 

10.11.2015 sa putovný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm presunul do Pezinku. V tomto mestečku NATUR-PACK po prvýkrát vystúpil aj v rámci Junior festivalu. Detský program prebieha v troch blokoch a to pre žiakov prvého a druhého stupňa a pre stredoškolákov.

NATUR-PACK je častým hosťom popoľudnajších a podvečerných besied pre verejnosť. Tých sa zvyčajne zúčastňujú vysokoškoláci a dospelí. Rozhodol sa preto využiť jedinečnú príležitosť pracovať aj s tisíckami detí, ktoré sa tohto festivalu postupne zúčastňujú.

Naše prvé vystúpenie s vlastnou prezentáciou boli doplnené vystúpeniami našich partnerov z organizácie Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE a OZ Ekorast. DAPHNE ukázalo, že jeho ekovýchovné programy vedia deti vtiahnuť do deja a zaujať. OZ Ekorast priblížilo žiakom novú aplikáciu pre mobilné telefóny Green Bin, ktorá bude pomáhať zorientovať sa v triedení odpadu. Spätná väzba od detí, ako aj od organizátorov festivalu nás potešila a veríme, že naše vystúpenia budú mať pozitívny ohlas v ďalších mestách. Najbližšie nás čaká dvojdňový Junior festival v Košiciach (23. – 24.11.2015).

 

 

10.11.2015

Ďalšie články