NATUR-PACK rozosiela svojim obciam a ich školám originálny vzdelávací seriál "Nehádžme všetk

V týchto dňoch začína Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK s distribúciou originálneho vzdelávacieho seriálu "Nehádžme všetko do jedného vreca", ktorý môžu všetky partnerské obce využiť pre obecné a školské rozhlasové vysielanie.

Ide o seriál krátkych vysielaní (každý diel v rozsahu cca 80 sekúnd) zameraných na motiváciu verejnosti k triedeniu komunálneho odpadu, konkrétne odpadu z plastov, papiera, skla a kovov.

NATUR-PACK bude uvedené vysielanie zasielať partnerským samosprávam a ich školám v elektronicky prostredníctvom portálu uschovna.cz.

Vzdelávací seriál pozostáva z úvodného dielu 1. "Nehádžme všetko do jedného vreca" a z ďalších 4. dielov zameraných na vybrané druhy odpadu (2.diel Papier, 3. diel Plasty, 4.diel Sklo, 5. diel Kovy).

NATUR-PACK odporúča samosprávam i školám vysielať seriál po jednotlivých dieloch. Deti i verejnosť sú totiž vnímavejšie práve pri kratších formátoch vysielaní a práve rozsah cca 80 sekúnd je pre tento účel ideálny. Seriál bude rozosielaný v podobe jednotlivých dielov, ako aj v podobe jedného súvislého vysielania (rozsah cca 9 minút), takže samospráva i škola, sa bude môcť sama rozhodnúť, akou formou bude tento informačný materiál.

 

13.1.2017