NATUR-PACK s EKOTOPFILMOM po prvýkrát v PRIEVIDZI!

Po mimoriadne úspešnom otvorení nového ročníka filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm 2016 v Bratislave a v Banskej Bystrici sa NATUR-PACK stal aktívnou súčasťou jesennej púte po krajských a okresných mestách Slovenska. Dňa 20.9.2016 sme vôbec po prvýkrát vystúpili v Prievidzi. Naše vystúpenie sa už tradične začalo dopoludňajším programom pre deti, známym ako Junior festival.

Zážitkové vzdelávanie absolvovalo takmer 700 detí základných a stredných škôl. NATUR-PACK sa snaží zážitkovým vzdelávaním a hrou motivovať deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. O tom, že triedenie a recyklácia odpadov môžu mať aj moderný šat sa snažíme na Junior festivale presvedčiť ukážkou aplikácií „NeODPADni z ODPADOV!  a GREEN BIN. Prvá aplikácia je výučbovým softvérom určeným pre interaktívne tabule a PC a druhá aplikáciou pre mobilné telefóny. Obidve sú modernými pomôckami pre deti i dospelých a aj v vďaka nim je triedenie odpadov na školách v čoraz populárnejšie.

Junior festival však nebol jedinou aktivitou NATUR-PACKu. Večer totiž riaditeľ NATUR-PACKu Michal Sebíň diskutoval so zástupcami mesta Prievidza a ďalšími hosťami v rámci verečného programu pre verejnosť. Vystúpenie Michala Sebíňa doplnila prednáška Dominiky Ďurišovej, ktorá spolupracuje s NATRU-PACKom v oblasti environmentálneho poradenstva a ekovýchovných programov.

Tím NATUR-PACK touto cestou ďakuje všetkým, ktorí prispeli k tomu, že medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2016 prišiel aj do Prievidze a svojimi filmami a sprievodnými aktivitami priblížil dôležité posolstvá venované malým i veľkým.

 

20.9.2016

Ďalšie články