NATUR-PACK sa aktívne zúčastnil 30. SNEMU ZMOS v Bratislave

Tím NATUR-PACK sa stal aktívnou súčasťou 30. ročníka SNEMU ZMOS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. - 23. 5. 2019 v Bratislave. Naši regionálni manažéri pre samosprávy boli k dispozícii predstaviteľom partnerských samospráv z celého Slovenska. Spoločne sme diskutovali o aktuálnych témach a problémoch obcí v súvislosti s triedením odpadov a vzdelávaním verejnosti.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým zástupcom samospráv, ktorí s nami diskutovali, za cenné podnety a pripomienky, ako aj za slová vďaky a ocenenia našej vzájomnej spolupráce. Náš tím sa nevyhýbal  ani diskutovaniu o problémoch a ťažkostiach, s ktorými nejedna samospráva snažiaca sa o zlepšenie úrovne triedenia komunálnych odpadov zápasí.

Tím NATUR-PACK

 

23.5.2019, aktualizované 28.6.2019