NATUR-PACK sa stal partnerom rubriky ENVIRO portálu ČIERNA LABUŤ!

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK sa v týchto dňoch stala oficiálnym partnerom sekcie ENVIRO, v rámci portálu Čierna labuť

Názorový portál ČIERNA LABUŤ realizuje od roku 2015 naša partnerská mimovládna organizácia CEEV ŽIVICA, s ktorou nás spája dnes už dlhoročná spolupráca. Portál má 4 sekcie - životné prostredie (ENVIRO), spoločnosť, vzdelávanie a spiritualita

Vysoká kvalita portálu Čierna labuť a  možnosť popularizovať  prostredníctvom neho tému predchádzania vzniku odpadov, ich triedenie a následnú recykláciu, rozhodli o najnovšej forme nášho partnerstva s etablovanou vzdelávacou organizáciou.

 

Rubrika ENVIRO sa bude postupne zaoberať témami súvisiacimi s triedením a recykláciou odpadov, ktoré sú dôležitou súčasťou poslania našej organizácie zodpovednosti výrobcov. Príspevky budú mať podobu online reportáží, v kombinácii so zaujímavými rozhovormi v rádiu FM.

Veríme, že týmto spôsobom naplníme zákonnú povinnosť informovať a vzdelávať verejnosť o význame triedenia komunálneho odpadu zaujímavo a zmysluplne.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Čierna labuť logo

O našej aktivite na portáli Čierna labuť, ako aj o iných aktivitách, ktoré realizujeme s inšpiratívnou organizácou ŽIVICA budeme informovať aj na našich sociálnych sieťach.

  

 

Tím NATUR-PACK

10.7.2017

Ďalšie články