NATUR-PACK sa zapojil do súťaže VIA BONA SLOVAKIA s portálom YOUTUBE

NATUR-PACK sa zapojil do prestížnej súťaže o cenu VIA BONA SLOVAKIA, a to v kategórii Spoločensky inovatívna firma. Do súťaže sa zapájame s projektom YOUTUBE PORTÁL NATUR-PACK, prostredníctvom ktorého vzdelávame výrobcov, samosprávy, pedagógov i verejnosť. YouTube portál NATUR-PACK intenzívne rozvíjame od roku 2017, kedy na ňom zaznamenali úspech naše prvé vlastné videoreportáže a online semináre. K dnešnému dňu máme na dvoch YouTube kanáloch (NATUR-PACK verejnosti a NATUR-PACK klientom) vytvorených takmer 240 videí. Na kanáli pre verejnosť sa venujeme témam, ako je predchádzanie vzniku odpadov, triedenie a recyklácia odpadov a ekovýchova. Na kanáli pre klientov sa venujeme CSR aktivitám našich klientov (výrobcovia).  Tiež na ňom zverejňujeme informačné videá a online semináre, ktoré našim klientom pomáhajú zorientovať sa v spleti ich zákonných povinností. Aktuálne všetky naše videá a reportáže dosiahli takmer 1 200 000 zhliadnutí. Naše aktivity na platforme YouTube sú postavené na partnerskom princípe a darí sa im aj vďaka množstvu našich priateľov a partnerov, našich klientov i partnerských samospráv a zberových spoločností. Pozrite si našu malú ukážku videoprodukcie tímu NATUR-PACK.

 

Touto cestou sa chceme POĎAKOVAŤ aj všetkým našim partnerom a spolutvorcom našich videí, a to v prvom rade bezobalovému obchodu BEZOBALiS, v spolupráci s ktorým sme vytvorili doposiaľ najviac reportáží (spolu 15).
Naše poďakovanie patrí aj: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky, Odvážene - bezobalový obchod v Prešove, Púpava - bezobalový obchodík v Lamači, Branislav Jobus, Viktor Vincze, Less Waste Run, Nie som Prasa, Garbage Gobblers, Tomáš Ščepka, OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, Kosit a ďalší.