NATUR-PACK sa zúčastnil konferencie "Odpadové hospodárstvo v obehovom hospodárstve"

NATUR-PACK sa v dňoch 27.2.2020 – 28.2.2020 už po niekoľkýkrát zúčastnil konferencie Európskej akadémie pre dane, ekonómiu a právo pod názvom „Odpadové hospodárstvo v obehovom hospodárstve“, na ktorom sa stretli zástupcovia Európskej Komisie v oblasti odpadového hospodárstva a druhotných surovín, municipality, recyklátori, výrobcovia na ktorých sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť, ale aj tí, ktorí chcú sami prispieť k obehovosti materiálov, ktoré produkujú a uvádzajú na trh.

Konferencia pokrývala informácie o nadchádzajúcich zmenách schváleného odpadového balíka a problémoch jeho implementácie či dosahovaní v praxi z pohľadu zainteresovaných strán. Priniesla tiež prípadové štúdie a príklady dobrej praxe zo strany výrobcov, ktorí sa postavili výzvam smerom k označovaniu výrobkov, k návrhu výrobkov s „ekologickejším rázom“ na preklenutie obdobia medzi zákazmi smernice SUP a novými trvalo udržateľnými alternatívami či k nasmerovaniu svojej výrobnej produkcie k zero waste.

11.3.2020