NATUR-PACK sa zúčastnil slávnostnej certifikácie programu Zelená škola

 

Zástupcovia NATUR-PACKU sa dňa 9.10.2015 zúčastnili 10. ročníka slávnostnej certifikácie programu Zelená škola, ktorý organizovalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.  Certifikáciu škôl oživil zaujímavý sprievodný program, ako aj vyhlásenie víťazov druhého ročníka Ceny za environmentálnu výchovu Živel. Záštitu nad udelením tohto ocenenia prevzal minister školstva Juraj Draxler. Cena Živel je určená pre žiakov, učiteľov a školy, ktoré robia výnimočné a inovatívne aktivity v oblasti environmentálnej výchovy. Počet škôl zapojených do programu Zelená škola neustále rastie a s ním aj dosah tohto významného environmentálneho projektu na žiakov materských, základných i stredných škôl. NATUR-PACK vyjadruje vďaku všetkým školám, ktoré sa zapojením do programu Zelená škola snažia chrániť životné prostredie a zároveň byť vzorom pre svoje okolie.

 

9.10.2015

Ďalšie články