NATUR-PACK si dnes pripomína 10. výročie svojho založenia

NATUR-PACK si dnes, 16.2.2016, pripomína 10. výročie svojho vzniku. Počas celej svojej existencie pomáha svojim klientom plniť povinnosti vyplývajúce zo slovenskej obalovej a odpadovej legislatívy - ako je zabezpečenie zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Za 10 rokov sa NATUR-PACK vypracoval do pozície lídra medzi oprávnenými organizáciami s najväčším počtom klientov na Slovensku, s komplexnou starostlivosťou o klientov a intenzívnou podporou vzdelávania a osvetovej činnosti.

NATUR-PACK chce touto cestou vyjadriť poďakovanie za dôveru a spoluprácu všetkým svojim klientom, samosprávam, partnerom a spolupracovníkom.

NATUR-PACK si zakladá na svojej systematickej práci s laickou i odbornou verejnosťou a inak tomu nie je ani dnes. Práve dnes totiž uskutočňujeme náš prvý tohtoročný seminár pre klientov a záujemcov o problematiku obalov a neobalových výrobkov (v Bratislave). A súčasne na inom mieste (v Nitre) vzdelávame deti základných a stredných škôl v rámci nášho vystúpenia na filmovom festivale EKOTOPFILM-ENVIROFILM TOUR

Seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z           Ekotopfilm - Envirofilm TOUR - Vzdelávanie detí

Bratislava - 16.2.2016                                                            Nitra - 16.2.2016

Ďalšie články